Rural in Life

EĞİTİM PLATFORMU

Kırsal alanlarda engellilerin bağımsız yaşamları için kurumsallaşmadan kapsamlı desteğe

PROJE

Kırsalda bağımsız yaşam projesinin temel amacı (“Kırsal alanlarda engellilerin bağımsız yaşamları için kurumsallaşmadan kapsamlı desteğe”, profesyoneller için eğitim programı) profesyoneller (sosyal hizmet uzmanları, yetişkin eğitimcileri, belediye hizmetlerinde çalışan profesyoneller), kırsal alanlarda yaşayan engelliler için sosyal içermeyi ve bağımsız yaşamı teşvik etmeyi amaçladı.

Kırsalda bağımsız yaşam projesi, bağımsız yaşam için kişisel asistanın rolünü ve engellilere bağımsız yaşam süreçlerinde mentorluk yapacak profesyoneller için yenilikçi mentorluk yöntemlerini belirleyen bir işbirliği ile uygulanacaktır.

RURAL-IN-LIFE projesinin özel hedefleri şunlardır

1

Sosyal içerme

Kırsal alanlarda engellilerin sosyal içermesine katkıda bulunmak.

2

Bilgi ihtiyaçlarını belirlemek

Proje kapsamındaki kırsal belediyelerden profesyonellerin engellilere eşikli etme süreçlerinde bilgi ve metodolojik ihtiyaçlarını belirlemek ve sosyal içerme süreçlerinde bağımsız yaşamı teşvik etmek.

3

Ulusötesi çalıştay

Kırsal belediyelerin profesyonelleri, sosyal hizmet uzmanları, STK personeli ve/veya engelli yetişkin eğitimcileri için kurumsallaşma ve kırsal alanda yaşayan engelli insanların bağımsız bir yaşamı için kapsamlı destek konusunda yenilikçi bir eğitim planlamalarına ve tasarlamalarına olanak tanıyan, engelli yetişkin eğitimi personeline yönelik ulusötesi bir çalıştay geliştirmek.

4

Eğitim kursları

Engelli bir kişinin bağımsız yaşam sürecini ve ayrıca kişisel asistan figürünün ne olduğunu planlamayı ve rehberlik etmeyi amaçlayan eğitim kursları uygulamak (Gerekli özel ve genel yeterlilikler ve ayrıca çapraz yeterlilikler).

5

Engellilerin mentorluk süreci (PWD)

Engellilerin bağımsız yaşama süreçlerinde, proje tarafından eğitilmiş bu profesyoneller tarafından mentorluk süreci.

6

Sonuçları yaymak

Ulusötesi düzeyde oluşturulan sonuçları, eğitimi ve araçları yaymak.

AKTİVİTELER

PR1.A1. Profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik nitel çalışma

Kırsal alanda engellilerle ilgilenecek profesyonellerin ihtiyaçları üzerine nitel bir çalışma yapmak ve ardından 6 AB farklı dilinde mevcut eğitim ihtiyaçlarını rapor etmek.

PR1.A2. Sanal topluluk

Avrupalı ​​profesyonellerin yetişkin eğitimcileri, sosyal hizmet uzmanları ve kırsal alanlardaki engellilerin eğitmenlerinden oluşan sanal bir topluluğun geliştirilmesi.

PR1.A3: Eğitim müfredatı

Engelli insanlarla ilgilenen profesyoneller için bağımsız yaşam ve kişisel yardım konusunda eğitim müfredatının geliştirilmesi: Müfredat aşağıdakileri içerir:

 

  • C1 ulusötesi kursta eğiticileri eğitmek için müfredat içeriklerinin planlanması ve geliştirilmesi;
  • Platform için müfredatın geliştirilmesi/içeriğin dijitalleştirilmesi (Ulusal dillere çeviriler dahil);
  • Her ülkede dijital platform aracılığıyla e-öğrenme kurslarının pilot uygulaması;
  • Müfredatın pilot uygulamasının değerlendirilmesi
PR1.A4: Profesyoneller için rehber

Kırsal alanda engellilerin bağımsız yaşamaları konusunda profesyoneller için rehber geliştirilmesi

PR1.A5. APP4BAĞIMSIZLIFE

APP4INDEPENDENTLIFE, bağımsız yaşam ve özürlülerin kişisel asistanı ve diğer pedagojik kaynaklar üzerine tasarlanmış müfredatın kısa versiyonunu içeren bir mobil uygulama

HABERLER

Skip to content