PARTNERJI

COCEMFE Sevilla
Pokrajinska zveza združenj oseb s telesnimi in organskimi invalidnostmi v Sevilli

Pokrajinska zveza združenj oseb s telesnimi in organskimi invalidnostmi v Sevilli (COCEMFE Sevilla) je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1985. Razglašena je za javno koristno. Njeno ozemeljsko delovanje je provinca Sevilla, ki se nahaja v Andaluziji v Španiji. Trenutno obsega skupaj 49 pridruženih subjektov v provinci.

Naši cilji so promocija in zaščita pravic invalidov, koordinacija društev, ki so del tega, spodbujanje delovanja za dosego normalizacije in vključevanja ljudi z določeno telesno ali organsko okvaro v družbo, in izboljšanje kakovosti življenja. Drug cilj je spodbujanje pravic in interesov skupin, kot so mladi ljudje s telesnimi okvarami, osebe s hujšimi okvarami/invalidnostjo in ženske z gibalno oviranostjo, da bi premagali dvojno diskriminacijo zaradi spola in invalidnosti, ki ju trpijo.

Naši glavni cilji vključujejo tudi neposredno pozornost naši celotni mreži združenj, prek različnih področij, ki zagotavljajo dostopnost, izobraževanje/usposabljanje, socialne storitve, zaposlovanje, pravne storitve, prosti čas, administracijo in upravljanje, evropske programe, komunikacije itd.

OZARA d.o.o

Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.

Podjetje OZARA d.o.o. je specializirano za usposabljanje, zaposlovanje, rehabilitacijo, socialno vključevanje ranljivih skupin, različne proizvodne in storitvene dejavnosti, zaposlovanje invalidov, izvajanje delavnic za razvoj osebnih, socialnih, poklicnih veščin in kompetenc. Tesno sodelujemo z vsemi relevantnimi institucijami, kot so Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, imamo dobro razvito mrežo delodajalcev v okviru rehabilitacijskega programa.

ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO

Torinski inštitut za gluhe Fundacija ONLUS

Inštitut za gluhe v Torinu, ustanovljen leta 1814, od svoje ustanovitve dela z gluhimi osebami, gluhimi osebami z več motnjami in slepimi osebami od vrtca do odrasle dobe. Intenzivno je vključena v usposabljanje vzgojiteljev, ki se ukvarjajo z izobraževanjem učencev s senzornimi motnjami. Torinski zavod za gluhe je ustanova, ki nudi široko paleto storitev in dejavnosti za gluhe, naglušne ter druge otroke in odrasle z jezikovnimi in kognitivnimi težavami:

 • Izobraževanje odraslih gluhih in naglušnih;
 • Poklicno usposabljanje in poklicno usmerjanje mladih gluhih, slepih, avtističnih in drugih invalidnih odraslih študentov;
 • Programi govorne terapije in LIS ter programi zgodnje intervencije;
 • Priznan nacionalni izvajalec usposabljanja za učitelje;
 • Namestitev na domu za gluhe odrasle osebe, ki jim grozi večkratna diskriminacija;
 • Vrtec za gluhe in naglušne otroke;
 • Storitve učiteljev in vzgojiteljev, strokovnjakov na področju dela z osebami s posebnimi potrebami v rednih šolah, ki podpirajo učence v sodelovanju z lokalnimi socialnimi službami in šolskimi oblastmi;
 • Specializirana knjižnica o naglušnosti in dokumentacijski center za učitelje in starše;
 • Posebni projekti za vključevanje gluhih v družbo z vidika univerzalne dostopnosti s poudarkom na muzejskih in kulturnih ustanovah;
 • Projekti z univerzami na področju raziskav, jezikovne rehabilitacije in socialnih storitev; Evropski in mednarodni projekti;
 • Specializirano mentorstvo za študente s posebnimi potrebami, vpisane na 3 javnih univerzah v regiji;
 • Jezikovni tečaji: italijanščina, angleščina, znakovni jeziki;
IGU
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY

Leta 2008, ko je »Gelisim Education Culture Health and Social Service Foundation« poskušala ustanoviti poklicno šolo z imenom »Istanbul Gelisim Vocational School«, začela svoje izobraževalno življenje s poklicno šolo, ki jo je 14. junija 2008 ustanovilo Ministrstvo za nacionalno šolstvo in ministrski svet. Z zakonom št. 6114 z dne 17. februarja 2011 je bila v študijskem letu 2022-2023 ustanovljena Univerza Istanbul Gelisim s 6 fakultetami, inštitutom za podiplomsko izobraževanje, 2 poklicnima šolama in 2 šolama, s korakom, ki je postal »svetovna univerza«. Univerza Istanbul Gelisim, ki vsako leto raste s trdnimi koraki, narejenimi s ciljem, da postane univerza, ki ima glas v svetu, je ena izmed najbolj priljubljenih univerz med temeljnimi univerzami v Turčiji. Mednarodne delegacije, ki so jih imenovale nemške, britanske in ameriške akreditacijske institucije, kot so kot AQAS, AHPGS, ABET in PEARSON. Univerza Istanbul Gelisim, ki je dosegla uspeh kot univerza z največ akreditiranimi programi v Turčiji, je pritegnila svetovno pozornost s koraki, ki jih je naredila, da postane mednarodna. Z zagovarjanjem, da je visokošolsko izobraževanje najpomembnejše orodje za trajnostni razvoj, IGU ponuja priložnosti za izobraževanje in usposabljanje svojim domačim in mednarodnim študentom s 6 fakultetami, 2 šolama, 2 poklicnima šolama, 76 programi za diplomo, 58 dnevnimi programi za izredne diplome, 34 nočnimi programi za izredne diplome , 32 (z diplomo) / 30 (brez diplome) programov in 6 doktoratov znanosti. V okviru sodelovanja z več kot 100 svetovnimi univerzami Istanbul Gelisim University motivira tudi svoje dodiplomske, izredne, podiplomske in doktorske študente, da pridobijo mednarodno izkušnjo. Univerza Istanbul Gelisim ponuja svojim študentom ogromen raziskovalni kompleks, ki ga sestavlja več kot 100 laboratorijev na območju kampusa v Istanbulu, enem od finančnih in komercialnih središč Turčije in sveta. IGU ima 22 raziskovalnih centrov in 81 študentskih klubov, ki študentom omogočajo udejstvovanje v družbenih, kulturnih, znanstvenih in športnih dejavnostih izven učilnic. Z veseljem bomo sodelovali z vami, našimi zunanjimi deležniki, znotraj hitro rastoče in razvijajoče se dinamične strukture naše univerze.

  EQUIP

  European Society for Quality and Safety in Family Practice

  Svetovna organizacija družinskih zdravnikov (WONCA), ustanovljena leta 1972, je globalna neprofitna strokovna organizacija s 130 organizacijami članicami, ki predstavljajo 600.000 družinskih zdravnikov v 150 državah in ozemljih po vsem svetu. Evropska regionalna podružnica – WONCA Europe – predstavlja 47 organizacij članic in +120.000 družinskih zdravnikov v Evropi. Evropsko združenje za kakovost in varnost v družinski medicini (EQuiP) je mreža WONCA Europe za izboljšanje kakovosti in varnost pacientov. Cilji WONCA Europe in EQuiP so izboljšati kakovost življenja ljudi s spodbujanjem visokih standardov varne oskrbe pacientov v primarnem zdravstvenem varstvu, z zagotavljanjem foruma za izmenjavo znanja, idej in informacij, spodbujanjem in podpiranjem razvoja akademskih organizacij, družinskih zdravnikov in zastopati izobraževalne, raziskovalne in storitvene dejavnosti družinskih zdravnikov pred drugimi svetovnimi organizacijami in forumi, ki se ukvarjajo z zdravjem in medicinsko nego. Raziskovanje in prenos znanja sta sestavni del dejavnosti EQuiP.

   FEKOOR
   FEDERACIÓN COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE BIZKAIA

   Smo Biskajska koordinacijska zveza ljudi s telesnimi in/ali organskimi okvarami, ustanovljena leta 1979 z namenom usklajevanja delovanja različnih združenj za doseganje vključevanja žensk in moških s telesnimi in/ali organskimi okvarami na vseh področjih družb

   FEKOOR je nastal iz zveze 18 glavnih združenj ljudi s fizičnimi in/ali organskimi motnjami v Bizkaii in zastopa več kot 8700 povezanih ljudi na tem zgodovinskem ozemlju.

   Zveza je neprofitna organizacija, ki jo je baskovska vlada razglasila za javno koristno (odlok 239/1995 z dne 11. aprila) z vizijo prihodnosti, ki temelji na treh oseh:

   1. Ljudje s telesnimi in/ali organskimi okvarami in njihove podporne mreže, njihova okolja in družba.
   2. Storitve, programi, dejavnosti, podpore in priložnosti.
   3. Sama organizacija: FEKOOR.

   FEKOOR razvija poglobljeno delovanje v obrambo pravic oseb s telesnimi in/ali organskimi okvarami, s trdno podlago v samem Modelu neodvisnega življenja. Model, ki se uporablja v skladu z naslednjimi nameni:

   • izvesti globoko spremembo v načinu razmišljanja, razumevanja in doživljanja invalidnosti,
   • doseči premik paradigme v naši družbi v smeri kulture neodvisnega življenja v pogojih polne svobode in enakosti,
   • zagotoviti, da lahko vsi ljudje, ne glede na njihove sposobnosti, izbirajo svoje življenje in sodelujejo v skupnosti,
   • spodbujati aktivno državljanstvo, zavezano univerzalni dostopnosti, popolnoma enakim možnostim in globoki družbeni preobrazbi.

    

     FAMMA

     The Federation of Associations of People with Physical and Organic Disabilities of Community of Madrid (FAMMA – Cocemfe Madrid)

     Zveza združenj ljudi s telesnimi in organskimi okvarami skupnosti Madrid je nevladna organizacija, neprofitna in razglašena za javno korist, ustanovljena leta 1988, ki trenutno vključuje 47 združenj članic skupnosti Madrid.

     Cilj FAMMA je izboljšati kakovost življenja ljudi, ki jih zastopa, in njihovih družin, spodbujati njihovo osebno avtonomijo, njihovo aktivno udeležbo v družbi in odločanje v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov.

     Prav tako je med našimi glavnimi cilji usmeriti pozornost na svojo celotno asociativno mrežo, preko različnih področij, ki zagotavljajo storitve dostopnosti, izobraževanja/usposabljanja, sociale, zaposlovanja, pravnega svetovanja, prostega in prostega časa, administracije in upravljanja, evropskih programov, komunikacije.

      

     Skip to content