V četrtek, 5. maja, praznujemo Evropski dan neodvisnega življenja, ki ga je leta 2014 razglasila Evropska mreža za neodvisno življenje (ENIL) za praznovanje, protestiranje ali izražanje kakršne koli situacije v povezavi s konceptom neodvisnega življenja.

Na podeželju se invalidi soočajo z dvojnim izzivom. V teh primerih so šolanje, zaposljivost, dostop do interneta ali pomoč kvalificiranih zdravstvenih delavcev zelo redki. Na enak način se na invalide pogosto gleda kot na objekte dobrodelnosti, socialne zaščite in zdravstvene pomoči, ne pa kot na subjekte, ki imajo sposobnost uveljavljati svoje pravice in se lahko odločajo na podlagi lastne odobritve, da so aktivni posamezniki v družbi.

Agenda 2030 za trajnostni razvoj in cilji trajnostnega razvoja poudarjajo pomen in potrebo po socialni vključenosti invalidov. V tem smislu projekt Neodvisno življenje ('Rural in Life'), ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus Plus, pomaga usposabljati strokovnjake (socialne delavce, vzgojitelje, strokovne delavce za invalide) z namenom spodbujanju socialne vključenosti in avtonomije invalidnih oseb na podeželju. COCEMFE Seville sodeluje v projektu "Rural in Life" skupaj z drugimi državami. Ta projekt se osredotoča na ugotavljanje informativnih in metodoloških potreb strokovnjakov v podeželskih občinah, ki so vanj vključene. Cilji so tudi izvedba izobraževanj, namenjenih usmerjanju in organizacija procesa osamosvajanja invalida. Prav tako je namenjen izvajanju mentorskih procesov za osebe z oviranostmi v njihovih življenjskih procesih s strani strokovnih
delavcev na usposabljanju.

ENIL se je letos odločil evropski dan neodvisnega življenja posvetiti mladim, saj je leto 2022 med drugim zaradi njegovega pomena za gradnjo bolj vključujoče prihodnosti imenovano za evropsko leto mladih.

Skip to content